Familia de Standarde ISO 9000 a fost elaborata pentru a ajuta organizatiile, indiferent de tip sau marime, sa implementeze si sa conduca eficace sistemele de management al calitatii.

ISO 9000
SISTEME DE MANAGEMENT AL CALITATII. Acest standard descrie principiile fundamentale ale SMC si specifica terminologia pentru SMC.
ISO 9001
SISTEME DE MANAGEMENT AL CALITATII. Acest standard specifica cerintele pentru un SMC atunci cand o organizatie are nevoie sa-si demonstreze abilitatea de a furniza produse care indeplinesc cerintele clientului si ale reglementarilor aplicabile si urmareste sa creasca satisfactia clientului.
ISO 9004
SISTEME DE MANAGEMENT AL CALITATII - linii directoare pentru imbunatatirea performantei. Acest standard furnizeaza linii directoare care iau in considerare atat eficacitatea cat si eficienta SMC. Scopul este imbunatatirea performantei organizatiei si a satisfactiei clientilor precum si a altor parti interesante.
ISO 19011
Ghid pentru auditarea SMC si de mediu. Acest standard furnizeaza indrumari referitoare la auditarea SMC si al mediului.
ISO 10005:1995
Managementul Calitatii – Ghid pentru planurile calitatii.
ISO 10006:1997
Managementul Calitatii – Ghid pentru managementul proiectelor.
ISO 10007:1995
Ghid pentru configurarea managementului
ISO / DIS 10012
Cerinte privind asigurarea calitatii pentru masurarea echipamentelor; Partea 1 – Sisteme metodologice pentru masurarea echipamentelor.
ISO 10012 – 2:1997
Cerinte privind asiguarea calitatii pentru masurarea echipamentelor, Partea 2 – Ghid pentru controlul proceselor de masurare.
ISO 10013:1995
Ghid pentru intocmirea manualelor calitatii.
ISO 10015:1999
Ghid pentru instruire. Impreuna, aceste standarde formeaza un ansamblu coerent de standarde pentru SMC care faciliteaza intelegerea mutuala in comertul national si international.

Real T.D.C. © 2010 Toate drepturile rezervate