ISO 22000 contine cerinte specifice pentru a fi abordate de catre Sistemul de Management al Sigurantei Alimentare SMSA astfel:

 • Elaborarea politicii de calitate si siguranta alimentara pentru organizatie, dezvoltata de top management;
 • Stabilirea obiectivelor care vor orienta eforturile companiilor de a se conforma acestei politici;
 • Planificarea si proiectarea unui sistem de management si de documentare a sistemului;
 • Stabilirea unei echipe multidisciplinare responsabila cu implementarea cerintelor pentru Siguranta Alimentara;
 • Definirea procedurilor de comunicare pentru a asigura o comunicare eficienta cu importante contacte atat din afara companiei cu furnizori, clienti, cat si comunicarea interna in cadrul companiei;
 • Gestionarea corespunzatoare a reviziilor pentru a evalua performanta SMSA;
 • Furnizarea de resurse adecvate pentru functionarea eficienta a SMSA inclusiv instruirea corespunzatoare a personalului, angajarea de personal calificat, asigurarea infrastructurii si a unui mediu de lucru adecvat pentru a asigura siguranta alimentelor;
 • Respectarea principiilor HACCP;
 • Stabilirea unui sistem de trasabilitate, de identificare a produsului pe intreg lantul de prelucrare;
 • Stabilirea unui sistem de masuri corective si de control al produselor neconforme;
 • Stabilirea unei proceduri de retragere a produsului neconform;
 • Controlul de monitorizarea dispozitivelor de masurare;
 • Stabilirea si mentinerea programului de audit intern;
 • Actualizarea si imbunatatirea continua a sistemului SMSA.

Real T.D.C. © 2010 Toate drepturile rezervate